हाई लाईटस : Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |   बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना   |   किसान वर्गिकरण तथा सुरक्षा स्किम :- पूर्ण प्रस्ताव माग वारे ।   |   Notice for Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services on Preparation of Human Resource Development Plan  |  

प्रवक्ता

योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

प्रकाशन

SN. Title Download
1

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण

2

कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (तृतीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)

3

कृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७३

4

कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (व्दितीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)

5

किसान बर्गीकरण एवं सुरक्षा स्किम, २०७३ (अवधारणा पत्र/अध्ययन प्रतिवेदन)

6

लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२

7

Nepal Investment Guide, 2016

8

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना

9

कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन (प्रथम चौमासिक २०७२/७३)

10

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रतिवेदन

11

यस मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, केन्द्र तथा आयोजना प्रमुखसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौता

12

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण

13

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरु - २०७२

14

नेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात

15

कृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२

16

कृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२

17

कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन

18

लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

19

यस मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट मिति २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२

20

कृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन, २०७२