हाई लाईटस : Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |   बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना   |   किसान वर्गिकरण तथा सुरक्षा स्किम :- पूर्ण प्रस्ताव माग वारे ।   |   Notice for Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services on Preparation of Human Resource Development Plan  |  

प्रवक्ता

योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

ऐन/नियम/निती/कार्यविधी/निर्देशिका

SN. Title Download
1

शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३

2

मौरी, च्याउ र रेशम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० पहिलो संशोधन २०७३

3

पूर्व मूलबीउ उत्पादनका लागि टिस्युकल्चर प्रयोगशाला स्थापना र संचालन तथा टिस्युकल्चर प्रयोगशाला र स्क्रीन हाउस सुदृढीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३

4

सिमान्तकृत तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कृषि विशेष कार्यक्रम (तरकारी) कार्यान्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन, २०७३)

5

द्धन्द्ध पिडित लक्षित विशेष कृषि कार्यक्रम (तरकारी) कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३

6

"फलफुल दशक (आ.व. २०७३/७४-२०८२/८३)" संचालन कार्यविधि, २०७३

7

फलफूल बिरुवा उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३

8

हाइटेक ग्रीन हाउस निर्माणमा अनुदान कार्यविधि, २०७२ (पहिलो संशोधन, २०७३)

9

आन्तरिक प्लान्ट क्वारेन्टाइन निर्देशिका, २०७३

10

प्रशोधन कारखाना स्थापना (अदुवा र वेसार) अनुदान कार्यविधि, २०७२

11

कृषि सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२

12

भुकम्प प्रभावित जिल्लामा सिचाई तथा जलश्रोत ब्यवस्थापन आयोजना राहत कार्यक्रम अन्तर्गत गोठ निर्माण/पुन: निर्माण सहयोग कार्यविधि, २०७२

13

जैतुन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२

14

खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२

15

राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ पहिलो संशोधन २०७२

16

सिमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२

17

महिलाद्वारा संचालित तथा व्यवस्थित एकिकृत कृषि फार्म संचालन कार्यविधि, २०७२

18

तरकारी उत्पादनका लागि उन्नत प्रविधिमा आधारित हाईटेक ग्रीनहाउस निर्माण कार्यविधि, २०७२

19

व्यवसायिक कृषि/पशु विकास फार्मको पूर्वाधार विकास तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्कृट फार्म विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२

20

कृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण दिग्दर्शन, २०६५ (संशोधन, २०७२)