हाई लाईटस : राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना   |   जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

प्रकाशन

SN. Title Download
21

नेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात

22

कृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२

23

कृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२

24

कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन

25

लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

26

यस मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट मिति २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२

27

कृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन, २०७२

28

कृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको बाली भित्राउने कार्यको प्रतिवेदन, २०७२

29

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६९-७०

30

कृषि विकास मन्त्रालयको एक वर्षको उपलब्धी विवरण

31

यस मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सैद्धान्तिक आधार एवं आ.व. २०७०/७१ मा उपलव्ध गराईएको अनुदानको विवरण

32

नागरिक वडापत्र

33

आ.व.२०७१/७२ मा संचालित गरिने अनुदान सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण

34

ए.डी.एस अन्तिम रिपोर्ट - 23 सेप्टेम्बर, 2014

35

लगानी वोर्डको कार्यालयको मल कारखाना स्थापना सम्वन्धी सुुचना

36

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आगामी १०० दिनमा संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजनाको प्रगति

37

अनुगमन तथा मुल्याङ्गन फारम

38

श्रीमान् सचिवज्युबाट स्याङ्जा जिल्लाको समग्र सुशासन स्थितिको अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षण प्रतिवेदन

39

अनुदानित मलको विक्रेता सहकारी संस्थाहरुको विवरण

40

List of registered fertilizer and Importers