हाई लाईटस : राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना   |   जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

ऐन/नियम/निती/कार्यविधी/निर्देशिका

SN. Title Download
21

जैतुन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२

22

खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२

23

राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ पहिलो संशोधन २०७२

24

सिमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२

25

महिलाद्वारा संचालित तथा व्यवस्थित एकिकृत कृषि फार्म संचालन कार्यविधि, २०७२

26

तरकारी उत्पादनका लागि उन्नत प्रविधिमा आधारित हाईटेक ग्रीनहाउस निर्माण कार्यविधि, २०७२

27

व्यवसायिक कृषि/पशु विकास फार्मको पूर्वाधार विकास तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्कृट फार्म विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२

28

कृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण दिग्दर्शन, २०६५ (संशोधन, २०७२)

29

युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७१

30

प्राङ्गरिक मल अनुदान (जिल्लास्तर) कार्यविधि, २०७२

31

कृषि विभाग अन्तर्गत कृषि ईन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयवाट संचालित कृषि यान्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७० (प्रथम संसोधन, २०७१)

32

कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोधन) २०७१

33

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१

34

चिलिङ्गभ्याट वितरण कार्यविधि, २०७० (पहिलो शंसोधन, २०७१)

35

मिल्क एनालाईजर वितरण कार्यविधि, २०७० (पहिलो शंसोधन, २०७१)

36

व्यवसायिक पशु पालन (गाई/भैंसी) फार्म व्यवस्थापनको लागि अनुदान कार्यविधि, २०७१

37

राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डवाट संचालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१

38

सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट संचालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७१

39

कृषि मेला संचालन कार्यविधि, २०७१

40

पशु आहारा राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७१)