Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Legal Text

Showing 41-60 of 183 items.
#TypeTitleDownload
  
41directoriesखाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
42directoriesप्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४Download
43karyabidhi खाद्य मेला सञ्चालन कार्यविधि, २०७४Download
44karyabidhi तैरिने मत्स्य दाना उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुलाई मेशिनरीहरुमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४Download
45directoriesबाढी/पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७४Download
46karyabidhi कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि- २०७४Download
47directoriesकृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३Download
48directoriesशीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३Download
49directoriesसुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४Download
50karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४Download
51karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३Download
52directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)Download
53actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२Download
54actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४Download
55actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५Download
56actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५Download
57actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७Download
58actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८Download
59actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३Download
60actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३Download