Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Legal Text

Showing 81-100 of 183 items.
#TypeTitleDownload
  
81regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९Download
82regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०Download
83regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६Download
84regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६Download
85regulationसहकारी-नियमावली-२०४९Download
86regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६Download
87regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३Download
88regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९Download
89regulationदूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२०Download
90regulationवातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४Download
91actsखाद्य-ऐन-२०२३Download
92actsआयोडिनयुक्त-नून-उत्पादन एेन २०५५Download
93karyabidhi विदेशमा कृषि सम्बन्धि तालिम तथा उच्च शिक्षा हाँसिल गरी स्वदेशमा व्यवसाय संचालन गर्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१Download
94karyabidhi विषादि खुद्रा विक्रेता ईजाजत पत्र, सुरक्षित भण्डारण एवं प्रयोग संचालन कार्यविधि, २०७१Download
95karyabidhi जग्गा भाडामा लिई व्यवसायिक खेती गर्ने लक्षित समुदायका कृषकलाई अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१Download
96karyabidhi पशु गोठ सुधार तथा घाँसेवाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७१Download
97karyabidhi बाली अवधिभरको एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन सहजकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७१Download
98karyabidhi व्यवसायिक कृषि कार्यका लागि लीइने रिणको व्याजदर तथा जग्गाको भाडामा अनुदान उपलव्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१Download
99karyabidhi प्राङ्गरिक प्रमाणिकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली संचालनार्थ अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१Download
100karyabidhi रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्ने गाँउ विकास समितिलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न नियमित अनुदानमा २५ प्रतिशत थप गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि, २०७१Download