Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Legal Text

Showing 1-20 of 183 items.
#TypeTitleDownload
  
1directoriesकृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५Download
2karyabidhi सधन फलफुल विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५Download
3karyabidhi समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७५Download
4directoriesविषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५Download
5karyabidhi कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५Download
6karyabidhi कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५Download
7directoriesबीउ बिजन व्यवसायी एवम् अनुगमन निर्देशिका २०७५Download
8directories उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५Download
9karyabidhi सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५Download
10karyabidhi मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७०Download
11directoriesनेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५Download
12directoriesबीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५Download
13karyabidhi राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५Download
14karyabidhi कृषि सूचना कार्यविधि २०७५Download
15karyabidhi कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५Download
16karyabidhi प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५Download
17karyabidhi सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५Download
18karyabidhi कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५Download
19karyabidhi कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५Download
20karyabidhi क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५Download