Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Who is who


नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

मा.मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष एव निजी सचिवालय

सि.नं.

पदको नाम

कर्मचारीको नाम

फो.नं.

कैफियत

मा.मन्त्री

श्री चक्रपाणि खनाल "बलदेव"

४२११९२९

 

उप सचिव

श्री अर्जुन भण्डारी

   

कृषि अधिकृत

श्री सुरेन्द्र सुवेदी

   

नायव सुब्बा

श्री 

   

कार्यालय सहयोगी

श्री वुद्धिनाथ आर्चाय

   

कार्यालय सहयोगी

श्री राम कुमार गुरुङ्ग

   

हलुका सवारी चालक

श्री 

   

मा. राज्यमन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष एव निजी सचिवालय

१.

मा. राज्यमन्त्री

श्री रामकुमारी चौधरी "रोजिना"

४२११६३९

 

कृषि अधिकृत

श्री  पदमा पोखरेल

   

 

श्री 

   

खरिदार

श्री 

   

का.स.

श्री निर्मला कार्की

   

हलुका सवारी चालक

श्री रमेश विश्वकर्मा

   

सचिवज्यूको कार्यकक्ष

सचिव

डा युवकध्वज जि.सी

४२११८०८

४२११९३५(फ्याक्स)

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री महेन्द्र राज पन्त

 

(निजी सहायक) पि.ए

हलुका सवारी चालक

श्री गंगाराम महर्जन

   

कार्यालय सहयोगी

श्री पुरुषोत्तम पौडेल

   

कार्यालय सहयोगी

श्री नवराज खत्री

   

प्रशासन महाशाखा

सह सचिव

श्री रघुराम विष्ट

४२११९३२

 

खरिदार

श्री सरस्वती वराल

 

(निजी सहायक) पि.ए

कार्यालय सहयोगी

श्री जगन्नाथ खड्का

   

हलुका सवारी चालक

श्री उमेश मर्हजन

   

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा

उप सचिव

श्री कल्पना घिमिरे (नेपाल)

   

शाखा अधिकृत

श्री लक्ष्मी शर्मा

   

शाखा अधिकृत

श्री नवराज गौतम

   

नायव सुब्बा

श्री राजन प्रसाद अधिकारी

 

हाल प्र‍.कृ.अ.परियोजना काज

नायव सुब्बा

श्री लक्ष्मी ढकाल

 

मा मन्त्रिज्यूको निजि सचिवालय

नायव सुब्बा

श्री तारादेवी लुइटेल

 

जिन्सी फाँट

नायव सुब्बा

श्री राधाकृष्ण वाग्ले

 

जिन्सी फाँट

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री रविन्द्र घिमिरे

   

सहायक प्रथम

श्री विन्दु लम्साल

   

१०

खरिदार

श्री लक्ष्मी खड्का

 

दर्ता चलानी

११

खरिदार

श्री रेणू कैला

 

दर्ता चलानी

१२

इलेक्ट्रिसियन

श्री मदन श्रेष्ठ

   

१३

प्लम्वर

श्री जयराम कार्की

   

१४

कार्यालय सहयोगी

श्री विनोद खत्री

   

१५

कार्यालय सहयोगी

श्री तुल्सी महर्जन

 

दर्ता चलानी

१६

कार्यालय सहयोगी

श्री इन्द्र प्रसाद पौडेल

 

दर्ता चलानी

१७

कार्यालय सहयोगी (स्वीपर)

श्री कल्पाना पोडे

   

१८

कार्यालय सहयोगी (स्वीपर)

श्री भरत पोडे

   

कर्मचारी प्रशासन शाखा

उप सचिव

श्री सुरेश न्यौपाने

   

शाखा अधिकृत

श्री भीमप्रसाद रिमाल

   

शाखा अधिकृत

श्री विज्ञान कोईराला

   

शाखा अधिकृत

श्री गौरी न्यौपाने

   

नायव सुब्बा

श्री शंकरनारायण श्रेष्ठ

   

नायव सुब्बा

श्री सुरेश पराजुली

   

कम्प्युटर अपरेटर

श्री खुश्वु चौधरी

   

आर्थिक प्रशासन शाखा

उप सचिव

श्री कृष्ण प्रसाद तिम्सिना

   

लेखा अधिकृत

श्री विनु खतिवडा

   

लेखा अधिकृत

श्री रमिला मौनाली

   

लेखापाल

श्री 

   

लेखापाल

श्री राधिका ढकाल

 

हाल विदामा

लेखापाल

श्री वावुराम ज्ञवाली

   

परामर्शदाता एव कम्प्यूटर अपरेटर

श्री मनिता वस्नेत

 

वेरुजु

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री सुविता कर्माचार्य

   

कार्यालय सहयोगी

श्री भिमसेन दाहाल

   

ऐन नियम परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

उप सचिव (कानून)

श्री खिमानन्द भुसाल

   

नायव सुब्बा

श्री रविन्द्र भण्डारी

   

कम्प्युटर अपरेटर

श्री दुर्गा राई

   

योजना महाशाखा

सह सचिव

श्री योगेन्द्र कुमार कार्की

४२११६६५

 

खरिदार

श्री अम्विका राया खत्री

 

हाल प्र.कृ.आ.प काज

कार्यालय सहयोगी

श्री शान्ति पौडेल

   

हलुका सवारी चालक

श्री रविन्द्र महर्जन

   

बजेट तथा कार्यक्रम शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री शंकर सापकोटा

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री सन्तोष अधिकारी

 

हाल अध्ययन विदामा

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री इश्वर वर्सिला

  हाल अध्ययन विदामा

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री विकास पौडेल

   

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री मनिता थापा

   

प्रा.स.

श्री आशा कुमारी मोक्तान

  हाल अध्ययन विदामा

हलुका सवारी चालक

श्री राजेश श्रेष्ठ

   

मानव संशाधन विकास शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

डा महादेवप्रसाद पौडेल

 

 

शाखा अधिकृत

श्री प्रकाश चन्द्र श्रेष्ठ

   

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री कुल प्रसाद रेग्मी

   

प्राविधिक सहायक

श्री बाबुराम शर्मा

   

कृषि सहकारी तथा गैर सरकारी संस्था समन्वय शाखा

वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत

श्री भाष्कर पौडेल

 

जोन प्यूठान काज

कृषि अधिकृत

श्री

   

दैवी प्रकोप तथा राहत व्यवस्थापन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री मणिरत्न अर्याल

   

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखा

सह सचिव

श्री ईश्वर प्रसाद रिजाल

४२११९१५

४२११८३९ (फ्याक्स)

प्रा.स.

श्री शक्तिधर जोन्छे

 

निजी सहायक (पि.ए.)

हलुका सवारी चालक

श्री ढलक चन्द्र खत्री

   

कार्यालय सहयोगी

श्री मचाकाजी महर्जन

   

कार्यक्रम अनुगमन मुल्याकन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री 

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री सन्तोष पौडेल

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री चन्द्रा जोशी

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री सृजना तिमिल्सिना

   

वैदेशिक आयोजना अनुगमन तथा मूल्याकन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री भिम नाथ शर्मा

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री मीना कंडेल

   

वोर्ड संस्थान समिति परिषद् अनुगमन शाखा

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

श्री रविन्द्र सुवेदी

   

कृषि प्रसार

श्री सन्तोष कुमार चौधरी

   

कृषि रणनीति अनुगमन तथा विश्लेषण शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री टिकाराम शर्मा

 

हाल जोन काज जुम्ला

कृषि तथ्याङ्क शाखा

वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत

श्री रामकृष्ण रेग्मी

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री रुद्र प्रसाद खनाल

   

कृषि अधिकृत

श्री पदमा पोखरेल

   

प्रा.स.

श्री अमृत बहादुर रानाभाट

   

कृषि भौगोलिक सूचना तथा सूचना प्रविधि शाखा

वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत

श्री शिवनन्दन प्रसाद साह

   

कृषि प्रसार अधिकृत

श्री लेखराज ढकाल

   

टा.ना.सु.

श्री साधना वस्नेत

   

प्रा स

श्री रेश्मा गौतम

   

नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा

सह सचिव

श्री तेज वहादुर सुवेदी

४२११६८७

 

प्राविधिक सहायक

श्री कोकनाथ घिमिरे

   

कार्यालय सहयोगी

श्री गंगा खड्का

   

हलुका सवारी चालक

श्री संजय गिरी

   

कृषि नीति अनुसन्धान तथा विश्लेषण शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री 

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री शितल भट्टराई

   

कृषि विकास रणनीति ADS समन्वय शाखा

वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत

श्री सुजन ढुँगेल

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री 

   

द्धिपक्षिय लगानी तथा वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

डा. रुद्र बहादुर श्रेष्ठ

   

कृषि अधिकृत

श्री सुरेन्द्र सुवेदी

  माननीय मन्त्रीज्यूको निजि सचिवालय

वहूपक्षिय वैदेशिक सहायता तथा लगानी समन्वय शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री डाल प्रसाद पुडासेनी

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री विन्दिरा अधिकारी

   

खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा वातावरण महाशाखा

सह सचिव

श्री लेखनाथ आचार्य

४२११९४०

 

प्राविधिक सहायक

श्री सन्तोष चौधरी

 

निजी सहायक (पि.ए.)

कम्प्यूटर अपरेटर

श्री महेश राई

   

हलुका सवारी चालक

श्री अमर महर्जन

   

कार्यालय सहयोगी

श्री शेर वहादुर थापा

   

कार्यालय सहयोगी

श्री राम प्रसाद पौडेल

   

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री तिलक प्रसाद चौलागाई

 

हाल प्र कृ अ प काज

कृषि सामाग्री व्यवस्थापन शाखा

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

श्री इश्वरी पाण्डे

   

वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन शाखा

वरिष्ठ वाली संरक्षण अधिकृत

श्री परशुराम अधिकारी

   

लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा

वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत

श्री विद्या पाण्डे

   

कृषि जैविक विविधता शाखा

वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत

श्री अनिल कुमार आचार्य

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री तिलक वि सी

   

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री शिरिष पुन

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री शोभा ढकाल

  हाल अध्ययन विदा

अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन शाखा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

श्री टेक प्रसाद लुइटेल

   

कृषि अर्थ विज्ञ

श्री अर्जुन बराल

   

कृषि अधिकृत

श्री सुदिप देवकोटा

   

प्रा स

श्री यज्ञबहादुर खड्का

 

 

 

scroll for more details