Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Publications

Showing 41-60 of 98 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
41JournalJournal 20102017-03-23Download
42Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21Download
43Reportकृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२2017-03-21Download
44Reportकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२2017-03-21Download
45MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन २०७२2017-03-21Download
46Reportलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७१2017-03-21Download
47Report २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२2017-03-21Download
48Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21Download
49Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको बाली भित्राउने कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21Download
50Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६९-७०2017-03-21Download
51Reportकृषि विकास मन्त्रालयको एक वर्षको उपलब्धी विवरण2017-03-21Download
52Publicationआ.व.२०७१/७२ मा संचालित गरिने अनुदान सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण2017-03-21Download
53Reportसरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आगामी १०० दिनमा संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजनाको प्रगति2017-03-21Download
54Reportअनुगमन तथा मुल्याङ्गन फारम2017-03-21Download
55Reportश्रीमान् सचिवज्युबाट स्याङ्जा जिल्लाको समग्र सुशासन स्थितिको अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षण प्रतिवेदन2017-03-21Download
56Reportअनुदानित मलको विक्रेता सहकारी संस्थाहरुको विवरण2017-03-21Download
57ReportList of registered fertilizer and Importers2017-03-21Download
58Publicationप्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशन समिति बैठकको निर्णय, २०६९।१२।०६2017-03-21Download
59PublicationBoard Committee book, 20692017-03-21Download
60MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन2017-03-20Download