Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Publications

Showing 61-80 of 98 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
61Publicationआ.व. २०७४/७५ को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने मार्गदर्शन2017-03-20Download
62PublicationSelected Indicators of Gender and Social Inclusion in Agriculture sector and related agricultural programs.2017-03-20Download
63Publication २०७३ साल कार्तिक, मंसिर र पुष महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-03-20Download
64Publicationकृषि विकास रणनीति -भाग १-२ ( सन् २०१५-२०३५)2017-03-20Download
65PublicationAgriculture Development Strategy(English Version) Part 1 & 22017-03-20Download
66MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (तृतीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)2017-03-20Download
67Publication२०७३ साल, साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-03-20Download
68Publicationकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७३2017-03-20Download
69MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (व्दितीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)2017-03-20Download
70Reportकिसान बर्गीकरण एवं सुरक्षा स्किम, २०७३ (अवधारणा पत्र/अध्ययन प्रतिवेदन)2017-03-20Download
71Reportलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२2017-03-20Download
72PublicationNepal Investment Guide, 20162017-03-20Download
73Budget Informationकृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना2017-03-20Download
74MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन (प्रथम चौमासिक २०७२/७३)2017-03-20Download
75Reportखाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रतिवेदन2017-03-20Download
76Publicationयस मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, केन्द्र तथा आयोजना प्रमुखसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौता २०७२/०७३2017-03-20Download
77Publication२०७२ साल साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-03-20Download
78Publicationकृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरु - २०७२2017-03-20Download
79Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६७-६८2017-03-20Download
80PublicationList of registered fertilizer in MOAC, 20692017-03-20Download