नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 134 items.
#TypeTitleDownload
  
1karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४डाउनलोड
2karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
3directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
4actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२डाउनलोड
5actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४डाउनलोड
6actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
7actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
8actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
9actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
10actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
11actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
12actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
13actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
14actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
15actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
16actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
17actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
18policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
19policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
20policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड