नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 21-40 of 153 items.
  #TypeTitleDownload
    
  21karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
  22directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
  23actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२डाउनलोड
  24actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४डाउनलोड
  25actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
  26actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
  27actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
  28actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
  29actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  30actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
  31actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  32actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  33actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
  34actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  35actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
  36actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
  37policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
  38policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
  39policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
  40policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड