नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  नयाँ समाचार

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 21-40 of 158 items.
  #TypeTitleDownload
    
  21karyabidhi कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि- २०७४डाउनलोड
  22directoriesकृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३डाउनलोड
  23directoriesशीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३डाउनलोड
  24directoriesसुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४डाउनलोड
  25karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४डाउनलोड
  26karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
  27directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
  28actsपेटेण्ट-डिजाइन-र-ट्रेडमार्क ऐन २०२२डाउनलोड
  29actsबिरुवा-संरक्षण-ऐन-२०६४डाउनलोड
  30actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
  31actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
  32actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
  33actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
  34actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  35actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
  36actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
  37actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  38actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
  39actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
  40actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड