नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 21-40 of 132 items.
#TypeTitleDownload
  
21policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
22policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
23policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
24policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
25policyवन नीति २०७१डाउनलोड
26policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
27policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
28regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
29regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
30regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
31regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
32regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
33regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
34regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड
35regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
36regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
37regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड
38regulationदूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२०डाउनलोड
39regulationवातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४डाउनलोड
40actsखाद्य-ऐन-२०२३डाउनलोड