नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 21-40 of 137 items.
  #TypeTitleDownload
    
  21policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
  22policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
  23policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
  24policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
  25policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
  26policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
  27policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
  28policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
  29policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
  30policyवन नीति २०७१डाउनलोड
  31policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
  32policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
  33regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
  34regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
  35regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
  36regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
  37regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
  38regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
  39regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड
  40regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड