नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 21-40 of 135 items.
#TypeTitleDownload
  
21policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
22policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
23policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
24policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
25policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
26policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
27policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
28policyवन नीति २०७१डाउनलोड
29policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
30policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
31regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
32regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
33regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
34regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
35regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
36regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
37regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड
38regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
39regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
40regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड