नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  नयाँ समाचार

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 41-60 of 159 items.
  #TypeTitleDownload
    
  41actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
  42actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
  43policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
  44policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
  45policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
  46policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
  47policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
  48policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
  49policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
  50policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
  51policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
  52policyवन नीति २०७१डाउनलोड
  53policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
  54policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
  55regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
  56regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
  57regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
  58regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
  59regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
  60regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड