नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 41-60 of 169 items.
#TypeTitleDownload
  
41actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
42actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड
43actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
44actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
45actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
46actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
47actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३डाउनलोड
48actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८डाउनलोड
49actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९डाउनलोड
50actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
51actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
52actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
53policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
54policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
55policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
56policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
57policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
58policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
59policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
60policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड