नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 41-60 of 153 items.
  #TypeTitleDownload
    
  41policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
  42policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
  43policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
  44policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
  45policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
  46policyवन नीति २०७१डाउनलोड
  47policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
  48policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
  49regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
  50regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
  51regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
  52regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
  53regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
  54regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
  55regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड
  56regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
  57regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
  58regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड
  59regulationदूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२०डाउनलोड
  60regulationवातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४डाउनलोड