नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  नयाँ समाचार

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 41-60 of 158 items.
  #TypeTitleDownload
    
  41actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
  42policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
  43policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
  44policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
  45policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
  46policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
  47policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
  48policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
  49policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
  50policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
  51policyवन नीति २०७१डाउनलोड
  52policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
  53policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
  54regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
  55regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
  56regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
  57regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
  58regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
  59regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
  60regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड