नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 61-80 of 169 items.
#TypeTitleDownload
  
61policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
62policyवन नीति २०७१डाउनलोड
63policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
64policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
65regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
66regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
67regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
68regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
69regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड
70regulationपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६डाउनलोड
71regulationसहकारी-नियमावली-२०४९डाउनलोड
72regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
73regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
74regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड
75regulationदूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२०डाउनलोड
76regulationवातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४डाउनलोड
77actsखाद्य-ऐन-२०२३डाउनलोड
78actsआयोडिनयुक्त-नून-उत्पादन एेन २०५५डाउनलोड
79karyabidhi विदेशमा कृषि सम्बन्धि तालिम तथा उच्च शिक्षा हाँसिल गरी स्वदेशमा व्यवसाय संचालन गर्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१डाउनलोड
80karyabidhi विषादि खुद्रा विक्रेता ईजाजत पत्र, सुरक्षित भण्डारण एवं प्रयोग संचालन कार्यविधि, २०७१डाउनलोड