नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 61-80 of 180 items.
#TypeTitleDownload
  
61actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८डाउनलोड
62actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
63actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
64policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८डाउनलोड
65policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७डाउनलोड
66policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०डाउनलोड
67policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
68policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
69policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
70policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
71policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
72policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९डाउनलोड
73policyवन नीति २०७१डाउनलोड
74policyवाणिज्य नीति २०७२डाउनलोड
75policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१डाउनलोड
76regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
77regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
78regulationबीउ-बिजन-नियमावली-२०६९डाउनलोड
79regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
80regulationसिंचाइ-नियमावली-२०५६डाउनलोड