नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 81-100 of 137 items.
  #TypeTitleDownload
    
  81directoriesपशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  82karyabidhi कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
  83policyNational Seed Vision 2013-2025डाउनलोड
  84directoriesबाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  85directoriesप्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९डाउनलोड
  86regulationबीउ बिजन नियमावली, २०६९डाउनलोड
  87directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९डाउनलोड
  88policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
  89karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
  90policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
  91policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
  92directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  93directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  94policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
  95policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
  96policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड
  97directoriesलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीतिडाउनलोड
  98policyलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३डाउनलोड
  99directoriesकृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण दिग्दर्शन, २०६५डाउनलोड
  100policyअनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधीडाउनलोड