नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 81-100 of 132 items.
#TypeTitleDownload
  
81regulationबीउ बिजन नियमावली, २०६९डाउनलोड
82directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९डाउनलोड
83policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
84karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
85policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
86policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
87directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
88directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
89policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
90policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
91policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड
92directoriesलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीतिडाउनलोड
93policyलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३डाउनलोड
94directoriesकृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण दिग्दर्शन, २०६५डाउनलोड
95policyअनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधीडाउनलोड
96directoriesव्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
97directoriesअलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
98directoriesसहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यबस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१डाउनलोड
99karyabidhi कृषि यान्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३डाउनलोड
100karyabidhi व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३डाउनलोड