नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 101-120 of 160 items.
#TypeTitleDownload
  
101karyabidhi कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मौरी, च्याउ, रेशम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
102karyabidhi मिल्क एनालाईजर बितरण कार्यबिधि २०७०डाउनलोड
103policyअदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
104directoriesपशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
105karyabidhi कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलोड
106policyNational Seed Vision 2013-2025डाउनलोड
107directoriesबाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
108directoriesप्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९डाउनलोड
109regulationबीउ बिजन नियमावली, २०६९डाउनलोड
110directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९डाउनलोड
111policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
112karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
113policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
114policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
115directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
116directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
117policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
118policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
119policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड
120directoriesलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीतिडाउनलोड