नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 101-120 of 150 items.
  #TypeTitleDownload
    
  101policyपुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९डाउनलोड
  102karyabidhi प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८डाउनलोड
  103policyखर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)डाउनलोड
  104policyपन्छीपालन नीति, २०६८डाउनलोड
  105directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  106directoriesप्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४डाउनलोड
  107policyकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३डाउनलोड
  108policyकृषि जैविक विविधता नीति, २०६३डाउनलोड
  109policyराष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१डाउनलोड
  110directoriesलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीतिडाउनलोड
  111policyलैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३डाउनलोड
  112directoriesकृषि क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण दिग्दर्शन, २०६५डाउनलोड
  113policyअनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधीडाउनलोड
  114directoriesव्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  115directoriesअलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७०डाउनलोड
  116directoriesसहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यबस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१डाउनलोड
  117karyabidhi कृषि यान्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३डाउनलोड
  118karyabidhi व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३डाउनलोड
  119karyabidhi कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर-जोन) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३डाउनलोड
  120karyabidhi साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३डाउनलोड