नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  कानुनी दस्तावेजहरु

  Showing 1-20 of 137 items.
  #TypeTitleDownload
    
  1directoriesकृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३डाउनलोड
  2directoriesशीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३डाउनलोड
  3directoriesसुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४डाउनलोड
  4karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४डाउनलोड
  5karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
  6directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
  7policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
  8regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
  9policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
  10policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
  11regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
  12regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
  13regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड
  14actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
  15policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
  16actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
  17regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
  18actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
  19regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
  20policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड