नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 180 items.
#TypeTitleDownload
  
1karyabidhi कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
2directoriesविषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
3karyabidhi कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५डाउनलोड
4directoriesबीउ बिजन व्यवसायी एवम् अनुगमन निर्देशिका २०७५डाउनलोड
5directories उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
6karyabidhi मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७०डाउनलोड
7karyabidhi सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
8directoriesनेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
9directoriesबीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
10karyabidhi राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५डाउनलोड
11karyabidhi कृषि सूचना कार्यविधि २०७५डाउनलोड
12karyabidhi कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५डाउनलोड
13karyabidhi प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५डाउनलोड
14karyabidhi सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
15karyabidhi कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५डाउनलोड
16karyabidhi कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
17karyabidhi क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
18karyabidhi रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
19karyabidhi वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५डाउनलोड
20karyabidhi शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५डाउनलोड