नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  नागरिक बडापत्र


  नेपाल सरकार

  कृषि विकास मन्त्रालयको

  नागरिक बडापत्र २०७३, (यस लिन्ङ्कमा डाउनलोड गर्नुहोला) ,

  धन्यवाद ।

  पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस