नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

सम्पर्क ठेगाना


कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन : +977-1-4211905, 4211950
फ्याक्स : +977-1-4211935
ईमेल :info@moad.gov.np
वेबसाईट : www.moad.gov.np

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस