नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सचिवज्यूहरुको नामावली


कृषि, भूमि व्यवस्था तथा  सहकारी मन्त्रालय (कृषि विकास) मा हालसम्म कार्यरत सचिवज्यूहरुको नामावली

क्र स

 

नाम, थर

 

अवधि

कैफियत

 

देखि

सम्म

श्री भक्त बहादुर रायमाझी

 

 

 

श्री भवनाथ शर्मा

 

 

 

श्री तारकबहादुर शाह

 

 

 

श्री कृष्ण बहादुर देउजा

 

 

 

श्री कृष्ण बम मल्ल

२०२२।५।

२०२४

 

श्री विष्णुप्रसाद धिताल

२०२७

२०२८।४।१

 

श्री सुरेन्द्र राज शर्मा

२०२८।४।२

२०३०।५।१४

 

श्री बासुदेव प्याकुरेल

 

 

 

श्री कर्ण ध्वज अधिकारी

२०३१।१।१

२०३२।५।२६

का.मु

१०

श्री दीर्घराज कोइराला

२०३२।५।२७

२०३५।१।१५

 

११

श्री नरकान्त अधिकारी

२०३५।१।१७

२०३५।१०।७

 

१२

श्री मुरली प्रसाद उपाध्याय

२०३५।१०।१५

२०३६।५।६

का.मु

१३

श्री वेदबहादुर खड्का

२०३७।१।१

२०३९।६।१३

 

१४

डा. दीपराज शर्मा

२०३९।६।१४

२०४१।१।६

का.मु

१५

श्री पृथुनरसिंह राणा

२०४१।१।७

२०४३।१।२७

का.मु

१६

श्री अक्रुर नरसिंह राणा

२०४३।१।२८

२०४७।८।२१

का.मु सहित

१७

डा. हेरम्बबहादुर राजभण्डारी

२०४७।८।२१

२०४८।३।११

का.मु

१८

श्री विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा

२०४८।३।१२

२०५१।७।२२

 

१९

श्री रामकृष्ण तिवारी

२०५१।७।२४

२०५१।११।१९

का.मु

२०

श्री दानबहादुर शाही

२०५१।११।२१

२०५२।११।३०

का.मु

२१

श्री दानबहादुर शाही

२०५२।१२।१

२०५३।८।२०

 

२२

श्री पुण्यप्रसाद दाहाल

२०५३।९।१

२०५३।११।६

 

२३

श्री मोहनदेव पन्त

२०५३।११।१३

२०५४।३।२२

 

२४

श्री सूर्यनाथ उपाध्याय

२०५४।३।२२

२०५५।१२।२७

 

२५

डा. मुक्तिनारायण श्रेष्ठ

२०५६।४।६

२०५८।१।९

 

२६

श्री रत्नेश्वरलाल कायस्थ

२०५८।१।१०

२०५८।११।१३

 

२७

डा. सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

२०५८।११।२७

२०५९।३।९

का.मु

२८

श्री कीर्तिबहादुर चन्द

२०५९।३।१०

२०५९।११।२६

 

२९

श्री पूर्णप्रसाद मानन्धर

२०६०।३।११

२०६१।५।३१

 

३०

श्री गोविन्दप्रसाद पाण्डे

२०६१।६।१८

२०६२।७।१२

 

३१

श्री गणेशकुमार के.सी.

२०६२।७।१३

२०६४।४।२१

 

३२

श्री टेक बहादुर थापा

२०६४।८।६

२०६५।१२।१

 

३३

श्री शंकर प्रसाद पाण्डे

२०६५।१२।१६

२०६६।४।२५

 

३४

डा. ब्रज किशोर प्रसाद शाहा

२०६६।४।२६

२०६६।११।२०

 

३५

श्री नाथु प्रसाद चौधरी

२०६६।११।२६

२०६८।४।७

 

३६

श्री उमाकान्त झा

२०६८।४।८

२०६८।८।४

 

३७

श्री नाथु प्रसाद चौधरी

२०६८।८।५

२०६९।४।२८

 

३९

डा. गणेश राज जोशी

२०६९।४।२८

२०६९।७।१४

 

४०

श्री जयमुकुन्द खनाल

२०६९।७।१५

२०७१।१२।१

 

४१

श्री उत्तम कुमार भट्टराई

२०७१।१२।२

२०७३।६।२

 

४२

श्री उदय चन्द्र ठाकुर

२०७३।६।२

२०७३।७।१७

 

४३

श्री अन्नपूर्णा नन्द दास

२०७३।८।१५

२०७३।९।१

 

४४

डा. सुरोज पोखरेल

२०७३।९।१

२०७४।१२।१४

 

४५ डा. युवकध्वज जि.सी २०७४।१२।२८ हाल सम्म  

 

 

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस