नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  प्रकाशनहरु

  Showing 1-20 of 73 items.
  #CategoryTitleAdded DateDownload
    
  1Publicationलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. 2072/732017-08-15डाउनलोड
  2Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20162017-07-10डाउनलोड
  3परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20डाउनलोड
  4Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
  5परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
  6Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
  7Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
  8Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
  9Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
  10Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
  11Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
  12JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
  13JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
  14JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
  15JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
  16JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
  17Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21डाउनलोड
  18Reportकृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२2017-03-21डाउनलोड
  19Reportकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२2017-03-21डाउनलोड
  20MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन २०७२2017-03-21डाउनलोड