नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 72 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20162017-07-10डाउनलोड
2परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20डाउनलोड
3Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
4परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
5Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
6Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
7Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
8Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
9Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
10Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
11JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
12JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
13JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
14JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
15JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
16Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21डाउनलोड
17Reportकृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२2017-03-21डाउनलोड
18Reportकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२2017-03-21डाउनलोड
19MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन २०७२2017-03-21डाउनलोड
20Reportलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७१2017-03-21डाउनलोड