नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 97 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1PublicationSDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels.2018-10-10डाउनलोड
2Publicationमाननीय मन्त्री चक्रपाणी खनालज्यूको नेतृत्वमा 2075 साल भाद्र मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु 2018-09-23डाउनलोड
3PublicationImpact of Climate Change Finance in Agriculture on the Poor2018-09-11डाउनलोड
4PublicationPETS COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME2018-09-11डाउनलोड
5JournalAGRICULTURE AND ENVIRONMENT 2018-09-07डाउनलोड
6Statistical InformationStatistical Information on Nepalese Agriculture 2073/742018-07-30डाउनलोड
7परिपत्र/निर्देशनकृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र, 2075 को कार्य योजना2018-07-25डाउनलोड
8PublicationStatus Report on Food and Nutrition Security in Nepal2018-07-15डाउनलोड
9Publicationकृषि जैविक विविधता नीति, 2063 (पहिलो संशोधन) 20712018-06-30डाउनलोड
10Reportखाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धन आयोजना वातावरण तथा सामाजिक प्रारुपको साराांश 2018-05-15डाउनलोड
11Statistical InformationCrop Situation Update2018-05-14डाउनलोड
12PublicationFood and Nutrition Security Enhancement Project 2018/19-2022/232018-05-11डाउनलोड
13Publicationकृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र, २०७५2018-05-09डाउनलोड
14परिपत्र/निर्देशनस्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारे सूचना2018-04-18डाउनलोड
15MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन (प्रथम चौमासिक २०७४/७५)2018-01-03डाउनलोड
16परिपत्र/निर्देशनकृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुका सम्पत्ति (जग्गा र भवन को, यन्त्र उपकरण, निर्णय/अभिलेख/कागजात,सवारी साधन, ल्याव, फर्निचर) स्थानिय तथा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनार्थ तयार गरिएको ढाचा (क देखि च सम्म) 2017-12-27डाउनलोड
17JournalJournal 20172017-11-28डाउनलोड
18परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी समायोजना सम्बन्धी विवरण2017-11-14डाउनलोड
19Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-11-12डाउनलोड
20Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20152017-10-23डाउनलोड