नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  नयाँ समाचार

  प्रकाशनहरु

  Showing 1-20 of 93 items.
  #CategoryTitleAdded DateDownload
    
  1Statistical InformationStatistical Information on Nepalese Agriculture 2073/742018-07-30डाउनलोड
  2परिपत्र/निर्देशनकृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र, 2075 को कार्य योजना2018-07-25डाउनलोड
  3JournalAGRICULTURE AND ENVIRONMENT 2018-07-15डाउनलोड
  4PublicationStatus Report on Food and Nutrition Security in Nepal2018-07-15डाउनलोड
  5Publicationकृषि जैविक विविधता नीति, 2063 (पहिलो संशोधन) 20712018-06-30डाउनलोड
  6Reportखाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धन आयोजना वातावरण तथा सामाजिक प्रारुपको साराांश 2018-05-15डाउनलोड
  7Statistical InformationCrop Situation Update2018-05-14डाउनलोड
  8PublicationFood and Nutrition Security Enhancement Project 2018/19-2022/232018-05-11डाउनलोड
  9Publicationकृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र, २०७५2018-05-09डाउनलोड
  10परिपत्र/निर्देशनस्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारे सूचना2018-04-18डाउनलोड
  11MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन (प्रथम चौमासिक २०७४/७५)2018-01-03डाउनलोड
  12परिपत्र/निर्देशनकृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुका सम्पत्ति (जग्गा र भवन को, यन्त्र उपकरण, निर्णय/अभिलेख/कागजात,सवारी साधन, ल्याव, फर्निचर) स्थानिय तथा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनार्थ तयार गरिएको ढाचा (क देखि च सम्म) 2017-12-27डाउनलोड
  13JournalJournal 20172017-11-28डाउनलोड
  14परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी समायोजना सम्बन्धी विवरण2017-11-14डाउनलोड
  15Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-11-12डाउनलोड
  16Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20152017-10-23डाउनलोड
  17PublicationInternational Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and Multilateral System (ITPGRFA-MLS) Implementation Strategy and Action Plan (IMISAP) 2018-20252017-10-22डाउनलोड
  18Publicationखाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था 2017-10-22डाउनलोड
  19PublicationThe State of Nepal’s Biodiversity for Food and Agriculture2017-10-22डाउनलोड
  20PublicationConservation and Utilization of Agricultural Plant Genetic Resources in Nepal 2017-10-22डाउनलोड