नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रकाशनहरु

Showing 41-60 of 73 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
41MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (तृतीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)2017-03-20डाउनलोड
42Publication२०७३ साल, साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-03-20डाउनलोड
43Publicationकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७३2017-03-20डाउनलोड
44MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको बुलेटिन (व्दितीय चौमासिक आ.व. २०७२/७३)2017-03-20डाउनलोड
45Reportकिसान बर्गीकरण एवं सुरक्षा स्किम, २०७३ (अवधारणा पत्र/अध्ययन प्रतिवेदन)2017-03-20डाउनलोड
46Reportलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२2017-03-20डाउनलोड
47PublicationNepal Investment Guide, 20162017-03-20डाउनलोड
48Budget Informationकृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना2017-03-20डाउनलोड
49MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन (प्रथम चौमासिक २०७२/७३)2017-03-20डाउनलोड
50Reportखाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रतिवेदन2017-03-20डाउनलोड
51Publicationयस मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, केन्द्र तथा आयोजना प्रमुखसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौता २०७२/०७३2017-03-20डाउनलोड
52Publication२०७२ साल साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-03-20डाउनलोड
53Publicationकृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरु - २०७२2017-03-20डाउनलोड
54Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६७-६८2017-03-20डाउनलोड
55PublicationList of registered fertilizer in MOAC, 20692017-03-20डाउनलोड
56Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६६-६७2017-03-20डाउनलोड
57PublicationVegetable Farming Technology, 20682017-03-20डाउनलोड
58PublicationNepal Zoonoses Control Project, 2013-142017-03-20डाउनलोड
59Publication Soil Myagdi ,20112017-03-20डाउनलोड
60Budget InformationAnudan List 067/682017-03-20डाउनलोड