नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रकाशनहरु

Showing 41-60 of 67 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
41PublicationNepal Investment Guide, 20162017-03-20डाउनलोड
42Budget Informationकृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना2017-03-20डाउनलोड
43MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन (प्रथम चौमासिक २०७२/७३)2017-03-20डाउनलोड
44Reportखाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रतिवेदन2017-03-20डाउनलोड
45Publicationयस मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, केन्द्र तथा आयोजना प्रमुखसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौता २०७२/०७३2017-03-20डाउनलोड
46Publication२०७२ साल साउन,भदौ र असाेज महिनाकाे सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-03-20डाउनलोड
47Publicationकृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरु - २०७२2017-03-20डाउनलोड
48Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६७-६८2017-03-20डाउनलोड
49PublicationList of registered fertilizer in MOAC, 20692017-03-20डाउनलोड
50Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६६-६७2017-03-20डाउनलोड
51PublicationVegetable Farming Technology, 20682017-03-20डाउनलोड
52PublicationNepal Zoonoses Control Project, 2013-142017-03-20डाउनलोड
53Publication Soil Myagdi ,20112017-03-20डाउनलोड
54Budget InformationAnudan List 067/682017-03-20डाउनलोड
55Budget InformationAnudan List 066/672017-03-20डाउनलोड
56Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६४-६५2017-03-20डाउनलोड
57Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६५-६६2017-03-20डाउनलोड
58ReportPublications of GIS Section 20072017-03-20डाउनलोड
59बजेट विवरणमन्त्रालयको अा.व. २०७१।७२ को स्वीकृत वजेट2017-03-20डाउनलोड
60बजेट विवरणमन्त्रालयको खर्च शीर्षकगत वजेट विवरण २०७१-०७२2017-03-20डाउनलोड