नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

प्रकाशनहरु

Showing 81-98 of 98 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
81Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६६-६७2017-03-20डाउनलोड
82PublicationVegetable Farming Technology, 20682017-03-20डाउनलोड
83PublicationNepal Zoonoses Control Project, 2013-142017-03-20डाउनलोड
84Publication Soil Myagdi ,20112017-03-20डाउनलोड
85Budget InformationAnudan List 067/682017-03-20डाउनलोड
86Budget InformationAnudan List 066/672017-03-20डाउनलोड
87Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६४-६५2017-03-20डाउनलोड
88Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६५-६६2017-03-20डाउनलोड
89ReportPublications of GIS Section 20072017-03-20डाउनलोड
90बजेट विवरणमन्त्रालयको अा.व. २०७१।७२ को स्वीकृत वजेट2017-03-20डाउनलोड
91बजेट विवरणमन्त्रालयको खर्च शीर्षकगत वजेट विवरण २०७१-०७२2017-03-20डाउनलोड
92बजेट विवरणमन्त्रालयको आ.व. २०७२/७३ को विनियोजित वजेट विवरण2017-03-20डाउनलोड
93बजेट विवरणचालु आ.व. मा कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताहरु र सो को कार्ययोजना, २०७३2017-03-20डाउनलोड
94बजेट विवरणआ.व. २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका बुँदाहरु2017-03-20डाउनलोड
95बजेट विवरणबजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरु सम्बन्धी कार्ययोजना2017-03-20डाउनलोड
96Reportआ.व. २०७१।७२ प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन2017-03-20डाउनलोड
97Reportनेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीकाे चौमासिक प्रतिवेदन २०७१2017-03-20डाउनलोड
98Budget Informationआ.व. २०७२/७३ को खर्चको फाँटवारी2017-03-20डाउनलोड