नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 73 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Publicationलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. 2072/732017-08-15डाउनलोड
2Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20162017-07-10डाउनलोड
3परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20डाउनलोड
4Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
5परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
6Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
7Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
8Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
9Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
10Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
11Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
12JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
13JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
14JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
15JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
16JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
17Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21डाउनलोड
18Publicationआ.व.२०७१/७२ मा संचालित गरिने अनुदान सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण2017-03-21डाउनलोड
19Publicationप्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशन समिति बैठकको निर्णय, २०६९।१२।०६2017-03-21डाउनलोड
20PublicationBoard Committee book, 20692017-03-21डाउनलोड