नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 67 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
2Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
3Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
4Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
5Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
6JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
7JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
8JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
9JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
10JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
11Publicationनेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलात2017-03-21डाउनलोड
12Publicationआ.व.२०७१/७२ मा संचालित गरिने अनुदान सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण2017-03-21डाउनलोड
13Publicationप्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशन समिति बैठकको निर्णय, २०६९।१२।०६2017-03-21डाउनलोड
14PublicationBoard Committee book, 20692017-03-21डाउनलोड
15MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन २०७२2017-03-21डाउनलोड
16Reportकृषि विकास रणनीतिको स्वीकृत प्रतिवेदन (ADS), २०७२2017-03-21डाउनलोड
17Reportकृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दा अपनाइने मापदण्ड - २०७२2017-03-21डाउनलोड
18Reportलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७१2017-03-21डाउनलोड
19Report २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२2017-03-21डाउनलोड
20Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21डाउनलोड