नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय रामकृष्ण यादव
मन्त्री

माननीय सरिता प्रसाई
राज्यमन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "

  प्रकाशनहरु

  Showing 1-20 of 81 items.
  #CategoryTitleAdded DateDownload
    
  1JournalJournal 20172017-11-28डाउनलोड
  2परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी समायोजना सम्बन्धी विवरण2017-11-14डाउनलोड
  3Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण2017-11-12डाउनलोड
  4Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20152017-10-23डाउनलोड
  5PublicationInternational Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and Multilateral System (ITPGRFA-MLS) Implementation Strategy and Action Plan (IMISAP) 2018-20252017-10-22डाउनलोड
  6Publicationखाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था 2017-10-22डाउनलोड
  7PublicationThe State of Nepal’s Biodiversity for Food and Agriculture2017-10-22डाउनलोड
  8PublicationConservation and Utilization of Agricultural Plant Genetic Resources in Nepal 2017-10-22डाउनलोड
  9Publicationलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. 2072/732017-08-15डाउनलोड
  10Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20162017-07-10डाउनलोड
  11परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20डाउनलोड
  12Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
  13परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
  14Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
  15Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
  16Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
  17Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
  18Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
  19Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
  20JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड