नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 71 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20डाउनलोड
2Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
3परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
4Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
5Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
6Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
7Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
8Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
9Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
10JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
11JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
12JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
13JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
14JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
15Report २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२2017-03-21डाउनलोड
16PublicationBoard Committee book, 20692017-03-21डाउनलोड
17ReportList of registered fertilizer and Importers2017-03-21डाउनलोड
18Reportअनुगमन तथा मुल्याङ्गन फारम2017-03-21डाउनलोड
19Reportअनुदानित मलको विक्रेता सहकारी संस्थाहरुको विवरण2017-03-21डाउनलोड
20Publicationआ.व.२०७१/७२ मा संचालित गरिने अनुदान सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण2017-03-21डाउनलोड