नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

प्रकाशनहरु

Showing 1-20 of 67 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
1Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
2Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
3Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
4Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
5Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
6JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
7JournalJournal 20102017-03-23डाउनलोड
8JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड
9JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
10JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
11Report २०७२।३।५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेलमा स्वयम्सेवी रुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन,२०७२2017-03-21डाउनलोड
12PublicationBoard Committee book, 20692017-03-21डाउनलोड
13ReportList of registered fertilizer and Importers2017-03-21डाउनलोड
14Reportअनुगमन तथा मुल्याङ्गन फारम2017-03-21डाउनलोड
15Reportअनुदानित मलको विक्रेता सहकारी संस्थाहरुको विवरण2017-03-21डाउनलोड
16Publicationआ.व.२०७१/७२ मा संचालित गरिने अनुदान सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण2017-03-21डाउनलोड
17Reportकृषि विकास मन्त्रालयको एक वर्षको उपलब्धी विवरण2017-03-21डाउनलोड
18MOAD Bulletin कृषि विकास मन्त्रालयको वुलेटिन २०७२2017-03-21डाउनलोड
19Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको कृषक सहयोग कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21डाउनलोड
20Reportकृषि विकास मन्त्रालयको स्वयसेवीरुपमा सम्पन्न गरिएको बाली भित्राउने कार्यको प्रतिवेदन, २०७२2017-03-21डाउनलोड