नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

माननीय गौरी शंकर चौधरी
मन्त्री

माननीय राधिका तामाङ
राज्य मन्त्री

डा. सुरोज पोखरेल
सचिव


  • इमेल जाच्नुहोस
    • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
    • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
    • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "