नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।१२।२७ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।


नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।१२।२७ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

२०७४।१२।२८

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस