नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कर्मचारीहरुको व्यवस्था तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।


कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि विकास) मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्था तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

२०७५।०३।३१

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस