नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव भत्ता सम्वन्धी


स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एव साविक यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र/इकाइहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव भत्ता लगायतको विषयमा

2075/06/25

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस