नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सूचना :-


स्वतन्त्र सर्भेयर सूचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

2075/07/09

पुरा हेर्नुहोस

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एव साविक यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र/इकाइहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव भत्ता लगायतको विषयमा

2075/06/25

पुरा हेर्नुहोस

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि विकास) मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्था तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

२०७५।०३।३१

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार घोषणा (आ.व.२०७४/७५)

पुरा हेर्नुहोस