नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सूचना :-


राष्ट्रिय कपास विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक सिफारिस समितिको सूचना

2075-10-01

पुरा हेर्नुहोस

आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरुको तेश्रो पक्ष अनुगमनका लागि परामर्श सेवा लिने TOR

2075-09-12

पुरा हेर्नुहोस

नेपाल कृषि सेवा (पशुपन्छी तर्फ) का कर्मचारीहरुको नामावली

2075-09-18

पुरा हेर्नुहोस

नेपाल कृषि सेवा (कृषि तर्फ) को जेष्ठताक्रम नामावली

२०७५।०९।१७

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रिय कपास विकास समितिको रिक्त कार्यकारीनिर्देशक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने सूचना

2075-8-27

पुरा हेर्नुहोस