नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सूचना :-


स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारे सूचना

२०७५।०१।०५

पुरा हेर्नुहोस

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।१२।२७ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

२०७४।१२।२८

पुरा हेर्नुहोस

यस मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रवन्ध संचालक र राष्ट्रिय वीउ विजन कम्पनी लि.को रिक्त प्रवन्ध संचालक पदमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने सूचना

२०७४-१०-०३

पुरा हेर्नुहोस

पदपूर्ति सम्बन्धी आवेदन फारम

२०७४-१०-०३

पुरा हेर्नुहोस

नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा वतावरण महाशाखा, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारका लागि निवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना

२०७४।८।०६

पुरा हेर्नुहोस