नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सूचना :-


सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्वन्धि सूचना

2075-08-25

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गर्न ईच्छुक सम्पूर्ण कृषक महानुभावहरुका लागि सुचना

2075/07/26

पुरा हेर्नुहोस

The Agriculture and Environment Journal को लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराईदिने बारे सूचना

2075/08/08

पुरा हेर्नुहोस

स्वतन्त्र सर्भेयर सूचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

2075/07/09

पुरा हेर्नुहोस

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एव साविक यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र/इकाइहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव भत्ता लगायतको विषयमा

2075/06/25

पुरा हेर्नुहोस