नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सूचना :-


राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना

21-10-2073

पुरा हेर्नुहोस

जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा

05-02-2017

पुरा हेर्नुहोस

Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal - सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

13-01-2017

पुरा हेर्नुहोस

" Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना

21-11-2016 (06-08-273)

पुरा हेर्नुहोस

बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको जिल्ला अनुसार बीमक तथा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी सूचना !!!

21-11-2-16

पुरा हेर्नुहोस