नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

सूचना :-


मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने गराउने बारेको सूचना

असार १८ , २०७४

पुरा हेर्नुहोस

कार्यालय सम्बन्धी सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!

Feb 26, 2017 (15-11-2073)

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना

21-10-2073

पुरा हेर्नुहोस

जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा

05-02-2017

पुरा हेर्नुहोस