नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

बढुवा /सरुवा:-

जेष्ठता तथा कार्यसम्पादनद्बारा हुने बढुवाको जेष्ठताक्रम नामावली


जेष्ठता तथा कार्यसम्पादनद्बारा हुने बढुवाको जेष्ठताक्रम नामावली

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस